Trener programowania/ szkoleniowiec

Katowice/ śląskie

Ogłoszenie dodane: 19.05.2022

Typ umowy:
Umowa zlecenie
Wymiar pracy:
Dodatkowa / sezonowa
Specjalne wymagania:
Brak

Poszukujemy osób chętnych do przeprowadzenia szkoleń pokrewnych m.in. z tematyką:
programowania, elementów programowania za pomocą gier edukacyjnych, języków programowania wizualnego i programowania robotów (szkolenia będą realizowane z wykorzystaniem: tabletów, gry Scottie oraz robota Photon), programowanie blokowe, programowanie w języku Scratch, kształtowanie kompetencji TIK
Szkolenia odbywać się będą na terenie województwa śląskiego.
Wymagania do spełnienia:
a. wykształcenie wyższe magisterskie lub inżynierskie w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk ścisłych i przyrodniczych
b. doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/zajęć/warsztatów z zakresu kompetencji cyfrowych dla osób dorosłych – w wymiarze min. 100 godzin dydaktycznych. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli osoba wskazana do realizacji zamówienia przeprowadziła w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) min. 100 godzin dydaktycznych szkoleń/zajęć/warsztatów z zakresu kompetencji cyfrowych dla osób dorosłych – preferowane doświadczenie zawodowe 201 godzin dydaktycznych
c. znajomość języka programowania Scratch
d. umiejętność programowania robotów
Osoby chętne podjąć współpracę zapraszamy do przesyłania dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: zamowienia@isoft.biz.pl

Justyna

Justyna

Justyna