PRACOWNIK KADR I PŁAC BEZ DOŚWIADCZENIA - STAŻ I PRACA

Częstochowa/ śląskie

Ogłoszenie dodane: 14.05.2021

Typ umowy:
Umowa o pracę
Wymiar pracy:
Praktyka / staż
Specjalne wymagania:
Brak

Poszukujesz czegoś nowego? Chcesz zmienić swoje doświadczenie zawodowe? Jesteś kontaktową, sumienną osobą, która lubi nowe wyzwania?

Mamy dla Ciebie bezpłatne szkolenia, trzymiesięczny PŁATNY staż z możliwością zatrudnienia na pełen etat!
Zapewniamy pełne przygotowanie oraz opiekę wdrożeniową przez cały proces szkoleniowy.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? Zadzwoń: 510 - 270 - 171
Napisz: projekt713@grupainfomax.com

Poszukujemy osoby:
- która ma ukończony 30 rok życia
- nie pracuje
- mieszka w Częstochowie lub w okolicach (subregion północny woj. Śląskiego)

Oferujemy:
- 3 miesięczny staż zawodowy z stypendium w wysokości 1536,50 zł netto/miesięcznie, a następnie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- stypendium szkoleniowe - 951,75 zł netto,
- bezpłatne materiały, szkoleniowe, certyfikaty i zaświadczenia o ukończonych kursach,
- ubezpieczenie ZUS i NNW
Projekt realizowany przez Grupę Infomax Sp. z o.o. Sp. k. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Administratorem ujawnionych w wysłanej wiadomości danych osobowych jest Grupa Infomax Sp. z o.o. Sp. k., ul. Porcelanowa 11C, 40-246 Katowice.
Dane osobowe przetwarzane będą na niniejszej podstawie prawnej oraz w oparciu o cele:
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. prawnie uzasadniony interes poprzez kontakt z administratorem danych, oraz udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie), oraz
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) w związku z szkoleniem.
Odbiorcami danych będą firmy przetwarzające dane w imieniu administratora (firmy informatyczne i hostingowe), a także inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres do momentu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, a po wniesieniu sprzeciwu z zastrzeżeniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń.
W związku z przetwarzanie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do:
– żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne celem otrzymania odpowiedzi.

Agata

Agata

Agata