SPECJALISTA DS. KONTROLI ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH (NR 1493)

Bydgoszcz/ kujawsko-pomorskie

Ogłoszenie dodane: 29.04.2021

Typ umowy:
Umowa o pracę
Wymiar pracy:
Pełny etat

SPECJALISTA DS. KONTROLI ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH (NR 1493)

Miejsce pracy: Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie
Nr oferty: StPr/21/1493

OBOWIĄZKI:
Kontrola zakładów przemysłowych w zakresie gospodarki wodno -ściekowej
Analiza i interpretacja wyników badań
Formowanie zaleceń pokontrolnych
Redagowanie umów na usługi na podczyszczanie ścieków i odbiór tych urządzeń
Uczestnictwo w postępowaniach wodno-prawnych
Monitoring puinktów zlewnych
Wizje lokalne w terenie

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:
- Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne
- Uprawnienia: prawo jazdy kat.B

Wymagania inne:
- Wyższe techniczne, Inżynieria środowiska lub inżynieria chemiczna
Doświadczenie udokumentowane na podobnym stanowisku, mile widziane w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
Dobra sprawność fizyczna, dokładność, sumienność, zaangażowanie w powierzone zadania
Prawo jazdy kat B

WARUNKI PRACY:

Miejsce pracy: Bydgoszcz
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny
Wynagrodzenie brutto: od 4 400 PLN

KONTAKT:

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Pracodawca:
MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres:
Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Dane kontaktowe:
e-mail: rekrutacja@mwik.bydgoszcz.pl
tel: 52 58 60 841, 52 58 60 842

Sposób kontaktu:
bezpośrednio do pracodawcy
Preferowane formy kontaktu: telefon, e-mail, poczta, Godziny : 07:00 - 14:30

Wymagane dokumenty:
rekrutacja@mwik.bydgoszcz.pl
(podając nazwę stanowiska w temacie maila)
lub kontakt telefoniczny 52 58 60 841 /842

Kontakt w godz. 07:00 - 14:30

Mając na uwadze dbałość o właściwe dysponowanie Państwa danymi osobowymi oraz realizując nałożony obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO), osoby zainteresowane ofertą na dane stanowisko prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych poniższego oświadczenia, jego brak uniemożliwi nam rozpatrzenie oferty.

Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe zawarte w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane przez administratora tj. Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 103, w celu realizacji procesu rekrutacji i do czasu jego rozstrzygnięcia oraz sporządzenia umowy o pracę w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a, b, c RODO.
Odbiorcami moich danych osobowych mogą być pracownicy MWiK przeprowadzający proces rekrutacji i selekcji, ponadto mogą one zostać powierzone firmom informatycznym, z którymi MWiK podpisało stosowne umowy.
Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku prowadzonej rekrutacji odbywa się w oparciu o moją dobrowolnie wyrażoną zgodę, niezbędną do realizacji działań rekrutacyjnych, która może być w każdej chwili wycofania.
Mam ponadto prawo żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez administratora oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, prosimy o kontakt z wyznaczonym w MWiK Inspektorem Ochrony Danych poprzez: wojciechowski@mwik.bydgoszcz.pl tel.693-168-329 lub pod adresem siedziby wskazanym powyżej.

.................................
data i podpis kandydata

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez MWiK, w tym umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej MWiK i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną trwale usunięte.

...............................
data i podpis kandydata

Nadmieniam jednocześnie, że zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.


Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy