KIEROWNIK WARSZTATU

Kalisz/ wielkopolskie

Ogłoszenie dodane: 01.05.2020

Typ umowy:
Umowa o pracę
Wymiar pracy:
Pełny etat

KIEROWNIK WARSZTATU

Miejsce pracy: HANDLOWA 9, 62-800 Kalisz, powiat: m. Kalisz, woj: wielkopolskie
Nr oferty: StPr/19/0799

OBOWIĄZKI:
Realizacja ustalonego pensum godzin dydaktycznych, kierowanie pracą zespołu nauczycieli i przestrzeganie w swojje pracy wszelkich aktualnych przepisów i zarządzeń w sprawach działalności placówki, sprawowanie nadzoru pedagogicznego w zkaresie przydzielonym przez Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, opracowywanie planów i sprawozdawczość w zakresie przydzielonym, opracocywanie na danym rok harmonogramów przeglądu maszyn i urzadzeń oraz organizacja, zapewnienie sprawności maszyn i urzadzen, a wprzypadku ich uszkodzenia organizowanie usługi serwisowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem obowiązująym w Centrum, wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:
- Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne

Wymagania inne:
- Wykształcenie wyższe zawodowe inż. z przygotowaniem pedagogicznym, kwalifikacje zawodowe w zakresie: elektryki, elektroniki, mechaniki lub mechatroniki. Stanowisko kierownika warsztatów może zajmować nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania: posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole; posiada co najmniej 3-letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub 3-letni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego; przed powierzeniem stanowiska kierowniczego uzyskał co najmniej dobrą ocenę w okresie ostatnich 3 lat pracy lub pozytywna ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo, w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywna ocenę pracy w okresie ostatnich 3 lat pacy w szkole wyższej; spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych; nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; nie był skazany wyrokiem prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; nie toczy się przeciwko niemu postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego; nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, w przypadku cudzoziemca posiada poświadczona znajomość języka polskiego.

WARUNKI PRACY:

Miejsce pracy: Kalisz
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wynagrodzenie brutto: od 2 611 PLN

KONTAKT:

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Pracodawca:
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KALISZU

Adres:
HANDLOWA 9, 62-800 Kalisz, powiat: m. Kalisz, woj: wielkopolskie

Dane kontaktowe:
Iwona Boratyńska
e-mail: iwona.boratynska@ckziu.kalisz.pl
tel: 62 753 22 47

Sposób kontaktu:
bezpośrednio do pracodawcy
Preferowane formy kontaktu: telefon, e-mail

Wymagane dokumenty:
Osoby zainteresowane proszone są o telefoniczne umówienie się na spotkanie z pracodawcą lub o przesłanie aplikacji na e-mailŹródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu

Podobne ogłoszenia