Kadry, płace , ZUS, PFRON

Warszawa, Praga-Południe

Ogłoszenie dodane: 05.12.2022

Forma pracy:
Stała
Wykształcenie:
Wyższe

Samodzielny specjalista w zakresie obsługi kadrowo-płacowej podejmie współprace w zakresie:

prowadzenia dokumentacji personalnej oraz rozliczeń z ZUS, US, GUS, PFRON, PPK uwzględniając na bieżąco wszystkie zmiany

• Sporządzanie dokumentów kadrowych: umów o pracę, umów cywilnoprawnych, oświadczeń w sprawie rozwiązania umów, świadectw pracy, zaświadczeń oraz innych dokumentów dotyczących zatrudniania,

• Sporządzanie wniosków o wszelkie dofinansowania,

• Naliczanie list płac dla pracowników i Zleceniobiorców,

• Sporządzanie deklaracji ZUS, PIT i innych rozliczeń wymaganych prawem,

• Sporządzanie i korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w programie Płatnik,

• Nadzór i szkolenia BHP

Reprezentacja przed urzędami i instytucjami

Katarzyna

Katarzyna

Katarzyna