Sprzedaż nieruchomości gruntowej Bytom, 50% ceny oszacowania

112 000,00 zł

Bytom/ śląskie

Ogłoszenie dodane: 03.10.2023

Cena:
112 000,00 zł
Rodzaj:
Działki budowlane
Powierzchnia działki:
1 785,00 m2
Na sprzedaż przez:
Właściciel

Robert Sczendzina - Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Ireny Hofses oraz Aleksander Wycisk syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jana Pasternaka ogłaszają wspólny czwarty konkurs pisemny nieograniczony na sprzedaż po najwyższej zaoferowanej cenie, nie niższej niż 50% ceny oszacowania.

Przedmiotem sprzedaży jest:
1. Udział ½ części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0,1785 ha, którą stanowi działka ewidencyjna numer 197/75 przy ulicy Witczaka. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr KA1Y/00000621/2. Przedmiot sprzedaży wchodzi w skład masy upadłości Ireny Hofses. Wartość przedmiotu konkursu (50% ceny oszacowania) została określona na łączną kwotę 56 000 zł netto.
2. Udział ½ części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0,1785 ha, którą stanowi działka ewidencyjna numer 197/75 przy ulicy Witczaka. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr KA1Y/00000621/2. Przedmiot sprzedaży wchodzi w skład masy upadłości Jana Pasternaka. Wartość przedmiotu konkursu (50% ceny oszacowania) została określona na łączną kwotę 56 000 zł netto.
Szczegółowy operat szacunkowy znajduje się w biurach syndyków: syndyka Ireny Hofses -ul. Kilińskiego 16/10 40-062 Katowice oraz syndyka Jana Pasternaka - ul. Krakowska 11/5, 42 600 Tarnowskie Góry
Oba ww. udziały sprzedawane są łącznie za łączną kwotę 112 000 zł tj. w dwóch kwotach po 56 000 zł za każdy oferowany udział płatnych na rachunki obu mas upadłości.


Do ceny doliczony zostanie podatek od towarów i usług, o ile będzie on należny.

I. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:

1 Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „Pisemny konkurs ofert – KA1K/GUp-s/514/2022 oraz GL1G/GUp-s/262/2022 – NIE OTWIERAĆ” w Kancelarii Syndyka w Katowicach, ul. Kilińskiego 16/10, 40-062 Katowice w terminie do dnia 12 grudnia 2023 roku do godziny 15:00.
2 Wpłacenie wadium w łącznej wysokości 22 400,00 zł w następujący sposób:
a) Kwota 11 200,00 zł na konto masy upadłości Ireny Hofses: Bank Spółdzielczy w Tworogu nr 94 8466 0002 0012 1545 3000 0001.
b) Kwota 11 200,00 zł na konto masy upadłości Jana Pasternaka: BNP Paribas nr rachunku: 69 1600 1462 1744 1247 9000 0001
3 Oferent zobowiązany jest oprócz spełnienia pozostałych warunków do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełnym regulaminem przetargu.


II. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w Kancelarii Syndyka Roberta Sczendziny w dniu 15 grudnia o godz. 10:30
III. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu konkursu w tym w szczególności operat szacunkowy i szczegółowy opis nieruchomości udostępnione zostaną oferentom drogą elektroniczną. Udostępnienie ww. informacji nastąpi na wniosek zainteresowanego przesłany na adres sprzedaz@syndykslask.pl oraz aw@aidr.pl
IV. Oględziny przedmiotu konkursu możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Celem umówienia terminu oględzin należy przesłać zapytanie drogą e-mail na wskazany wyżej adres.

112 000,00 zł

Jan

Jan

Jan