Szkoła Cosinus Nowy Sącz-opiekun medyczny bezpłatnie!

Nowy Sącz/ małopolskie

Ogłoszenie dodane: 27.05.2024

Zawód: OPIEKUN MEDYCZNY
• oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również dla osób które nie zdawały egzaminu maturalnego
• nauka w szkole trwa 1,5 roku, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE
• w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Jakie przedmioty realizowane są w szkole na kierunku Opiekun medyczny?
• opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
• zdrowie publiczne
• zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
• język obcy zawodowy
• działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
• język migowy
• zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze
• działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Czego uczysz się na zajęciach?
• rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
• pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych
• asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
• konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów
• podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną


🏃ul. Wąsowiczów 10, 33-300 Nowy Sącz
☎️tel.: 18 531 16 85
📞tel. kom.: +48506476916
💻: nowysacz@cosinus.pl Pokaż mniej

Paulina Gruca

Paulina Gruca

Paulina Gruca