Syndyk sprzeda należności

Warszawa, Śródmieście

Ogłoszenie dodane: 19.04.2024

- SYNDYK SPRZEDA NALEŻNOŚCI -

Syndyk masy upadłości SORBITOWER sp. z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki:
1) należność wobec TXM S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie w kwocie o wartości nominalnej 194.602,23 zł (188.538,99 zł -należność główna; 6.063,30 zł - odsetki) i wartości oszacowania 1.946,02 zł - cena wywoławcza 973,01 zł
2) należność wobec osoby fizycznej o wartości nominalnej 246.519,41 zł i wartości oszacowania 2.465,19 zł - cena wywoławcza 1.232,59 zł.


Sprzedaż odbędzie się na zasadach określonych przez syndyka w regulaminie przetargu. Regulamin dostępny na stronie internetowej:
https://zimmermanfilipiak.pl/dlainwestorow/

Oferty pisemne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 maja 2024 r. do godz. 10:00 na adres: Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa.

Kontakt: sorbitower@zfrsa.pl oraz 22 46 88 409.

Paweł Buza

Paweł Buza

Paweł Buza