Kierunek asystentka stomatologiczna - całkowicie bezpłatnie!

Poznań, Stare Miasto

Ogłoszenie dodane: 17.05.2024

Kierunek asystentka stomatologiczna - całkowicie bezpłatnie!

Uzyskaj szansę pracy w gabinecie stomatologicznym i możliwość podjęcia współpracy przy zabiegach dentystycznych prowadzonych z lekarzem dentystą już dziś.

Kierunek asystentka stomatologiczna to bezpłatny kierunek trwający rok. Zajęcia odbywają się w systemie wieczorowym przez trzy dni w tygodniu.

Na kierunku będziesz uczyć się następujących przedmiotów:

- Pierwsza pomoc przedmedyczna,
- komputerowe wspomaganie działalności,
- podstawy anatomii i patofizjologii,
- język migowy zawodowy,
- język angielski w ochronie zdrowia,
- działalność zawodowa asystentki stomatologicznej,
- asystowanie lekarzowi dentyście,
- prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej.

Zdobędziesz kompetencje takie jak:

- przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy;
- asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów;
przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii;
- wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

Sekretariat Szkoły

Sekretariat Szkoły

Sekretariat Szkoły