Kierunek opiekun medyczny - całkowicie bezpłatnie

Poznań, Stare Miasto

Ogłoszenie dodane: 16.05.2024

Zdobądź atrakcyjny zawód w 3 semestry - całkowicie bezpłatnie!

Czym zajmuje się opiekun medyczny?

Opiekun medyczny pomaga swoim podopiecznym w różnym stadium choroby zaspokajać ich potrzeby bio-psycho-społeczne, prowadząc kompleksową opiekę. Współpracuje w tym zakresie z pozostałym personelem medycznym np. pielęgniarkami, a także rozpoznaje potrzeby swoich podopiecznych.

Jak wygląda nauka w naszej szkole?

- zajęcia odbywają się przez trzy dni w tygodniu w godzinach 15:30-20:00.

- Nauka na kierunku opiekun medyczny trwa 1,5 roku.

- Wymagana frekwencja to minimum 50%.

Przedmioty realizowane na kierunku opiekun medyczny to m.in.:

- Pierwsza pomoc przedmedyczna,

- diagnoza problemów opiekuńczych i medycznych,

- j. migowy zawodowy,

- j. angielski w opiece zdrowotnej,

- pierwsza pomoc przedmedyczna,

- podstawy anatomii i patofizjologii,

- Wybrane czynności z zakresu opieki medycznej w praktyce.

Wybierając naszą szkołę, nauczysz się:

- rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,

- pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych,

- asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych

- konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów

- podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Nauka kończy się egzaminem zawodowym oraz uzyskaniem kwalifikacji MED. 14. Uzyskując kwalifikacje opiekuna medycznego, możesz pracować w całej Unii Europejskiej.

Jako opiekun medyczny możesz podjąć pracę: na oddziałach szpitalnych, w Domach Opieki Społecznej, punktach pobrań, hospicjach, w placówkach opieki środowiskowej oraz prywatnej opiece domowej.

Nie zwlekaj, zapisz się już dziś on-line: https://www.cosinus.pl/zapisy-on-line.

Sekretariat Szkoły

Sekretariat Szkoły

Sekretariat Szkoły