COSINUS YOUNG Szkoła branżowa Nowy sącz

Nowy Sącz/ małopolskie

Ogłoszenie dodane: 31.01.2024

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna. W szkole uczą się absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej. Poznaj zasady rekrutacji do szkół branżowych.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne. Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców. Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

https://www.cosinus.pl/young/szkoly-branzowe

Zapraszamy do sekretariatu przy ul. Wąsowiczów 10

COSINUS

COSINUS

COSINUS