Asystentka Stomatologiczna -kurs w jeden rok

Nowy Sącz/ małopolskie

Ogłoszenie dodane: 08.05.2024

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA
• oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
• nauka w szkole trwa 1 rok, w II semestrze słuchacze mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową przeprowadzanego przez OKE
• zajęcia odbywają się w systemie wieczorowym (trzy popołudnia w tygodniu)
• w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Jakie przedmioty realizowane są w szkole?
• Bezpieczeństwo i higiena pracy
• Podstawy działalności gospodarczej
• Język obcy zawodowy
• Język migowy
• Propedeutyka zdrowia
• Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
• Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
• Organizacja ochrony zdrowia
• Technologie informatyczne
• Pracownia zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej
• Działalność profilaktyczno – lecznicza

Czego uczysz się na zajęciach?
• przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy;
• asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów;
• przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii;
• wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

Jak długo trwa nauka?
1 rok

Ile to kosztuje?
Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?
Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy – egzamin pod koniec II semestru

Co po szkole?
Jako asystentka stomatologiczna możesz pracować w państwowych i prywatnych gabinetach stomatologicznych.

Paulina Gruca

Paulina Gruca

Paulina Gruca