Cosinus Bezpłatna Szkoa Policealna w Nowym Sączu - Opiekun Medyczny

Nowy Sącz/ małopolskie

Ogłoszenie dodane: 08.05.2024

OPIEKUN MEDYCZNY
• oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również dla osób które nie zdawały egzaminu maturalnego
• nauka w szkole trwa 1,5 roku, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE
• w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Jakie przedmioty realizowane są w szkole na kierunku Opiekun medyczny?
• opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
• zdrowie publiczne
• zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
• język obcy zawodowy
• działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
• język migowy
• zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze
• działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Czego uczysz się na zajęciach?
• rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
• pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych
• asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
• konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów
• podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Jak długo trwa nauka?
1,5 roku

Ile to kosztuje?
Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

Co po szkole?
Absolwenci kierunku Opiekun medyczny mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Zawód należy do grupy zawodów „międzynarodowych” i można go z powodzeniem wykonywać zarówno w kraju jak i zagranicą.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?
Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (MED.14.) - egzamin zdawany pod koniec III semestru.

Paulina Gruca

Paulina Gruca

Paulina Gruca