ZEZWOLENIA ŚRODOWISKOWE WNIOSKI OPERATY WODNOPRAWNE RAPORTY EKOEXPERT

Białystok/ podlaskie

Ogłoszenie dodane: 15.04.2024

Firma EkoExpert świadczy usługi z zakresu ochrony środowiska, w szczególności związane z opracowywaniem wszelkiego rodzaju dokumentacji środowiskowej związanej z prowadzoną działalnością. Firma EkoExpert doradza, planuje oraz przygotowuje dokumentację wielu inwestycji o charakterze ekologicznym i gospodarczym, a także świadczy kompleksowe usługi doradcze związane ze stałą obsługą środowiskową przedsiębiorstw zapewniającą należyte i terminowe wypełnianie obowiązków środowiskowych. Firma EkoExpert sporządza studia wykonalności, biznesplany, wnioski na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne (banki, Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności, Fundusze Ochrony Środowiska inne). Firma EkoExpert prowadzi inwentaryzacje przyrodnicze: analiza i inwentaryzacja zasobów przyrody, monitoring ornitologiczny i siedliskowo-florystyczny, analizy krajobrazowe: analizy i waloryzacje stanu krajobrazu w sąsiedztwie planowanej inwestycji, przeglądy oraz audyty ekologiczne, oceny oddziaływania na środowisko i sprawozdawczość i KOBiZE, REACH i CLP oraz inne dokumentacje z zakresu ochrony środowiska jak raporty ROŚ i KIP. Firma EkoExpert przygotowuje wnioski o pozwolenia środowiskowe, uzasadnienia wniosków o wydanie decyzji środowiskowej w szczególności: pozwolenia zintegrowane, pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami, operaty wodnoprawne, pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza. Firma EkoExpert realizuje usługi eksperckie w zakresie opracowanie pełnych koncepcji ekonomiczno -technicznych w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii tj. m.in. fotowoltaika, biogazownie, kolektory słoneczne, pompy ciepła. Firma EkoExpert wykonuje audyty środowiskowe, oceny środowiskowe, analizy środowiskowe wskazujące obszary działalności firmy mające największy wpływ na środowisko wraz z indywidualnie przygotowaną ofertą współpracy ekologicznej odpowiadającej potrzebom środowiskowym firmy. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych na inwestycje jak i projekty ekologiczne mające na celu ograniczenie oddziaływania na środowisko. Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert oznacza rzetelną i skrupulatną analizę potrzeb środowiskowych, indywidualne podejście do klienta, pełną informację co do zakresu prac (unikamy jakichkolwiek niedomówień, bądź niedoszacowań cen) oraz rzetelną wycenę usługi środowiskowej, doświadczenie wynikające z 18 lat współpracy z klientami. Szczegóły oferty usług ekologicznych w zakresie uzyskiwania pozwoleń środowiskowych, zezwoleń środowiskowych, opracowywania wniosków o wydanie pozwoleń środowiskowych dostępne są na www.ekoexpert.com.pl lub u doradców pod numerem 85 744 44 60.

EkoExpert

EkoExpert

EkoExpert