Syndyk sprzeda udział w nieruchomościach (udział w spadku)

7 923,00 zł

Kępie/ miechowski/ małopolskie

Ogłoszenie dodane: 18.04.2024

Cena:
7 923,00 zł

Syndyk masy upadłości Sylwii Doleckiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu sygn. akt GL1G/GUp-s/365/2023, ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości 1/3 w spadku po zmarłej Hannie Makarewicz, o wartości 7.923,20 zł (siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy 20/100 złotych), do którego wchodzą:
1. udział w wysokości 1/40 w nieruchomości, a to zabudowanej działce ewidencyjnej nr 784 o powierzchni 0,2451 ha, położonej w miejscowości Kępie, gmina Kozłów, objętej księgą wieczystą nr KR1M/00068096/5 o wartości: 5.507,45 zł
2. udział w wysokości 1/40 w nieruchomości, a to niezabudowanej działce ewidencyjnej nr 776 o powierzchni 1,0273 ha, położonej w miejscowości Kępie, gmina Kozłów, objętej księgą wieczystą nr KR1M/00068096/5 o wartości: 1.327,775 zł
3. udział w wysokości 1/40 w nieruchomości, a to niezabudowanej działce ewidencyjnej nr 891/1 o powierzchni 0,2400 ha, położonej w miejscowości Kępie, gmina Kozłów, objętej księgą wieczystą nr KR1M/00038394/5 o wartości: 243,60 zł
4. udział w wysokości 1/40 w nieruchomości, a to niezabudowanej działce ewidencyjnej nr 891/2 o powierzchni 0,2445 ha, położonej w miejscowości Kępie, gmina Kozłów, objętej księgą wieczystą nr KR1M/00002203/9 o wartości: 248,175 zł
5. udział w wysokości 1/40 w nieruchomości, a to niezabudowanej działce ewidencyjnej nr 892 o powierzchni 0,5074 ha, położonej w miejscowości Kępie, gmina Kozłów, objętej księgą wieczystą nr KR1M/00030271/1 o wartości: 596,20 zł

Cena wywoławcza wynosi 7.923,20 zł (siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy 20/100 złotych).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Tarnowskich Górach przy ul. Krakowskiej 11/5 w terminie do dnia 6 maja 2024 roku do godziny 15:00 (pocztą lub osobiście - decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium w wysokości 792,32 zł. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe, a także wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym przetargiem oraz informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać pod nr tel. 511 142 410 jak również drogą elektroniczną pod adresem aw@aidr.pl

7 923,00 zł

Aleksander

Aleksander

Aleksander