Raport z odpadów do BDO, cena, t,504-746-203. Sprawozdanie, zgłoszenie

- zł

Wrocław, Psie Pole

Ogłoszenie dodane: 02.04.2024

Sprawozdanie do BDO, tel. 504-746-203. Wykonanie i pomoc dla firm w złożeniu sprawozdania do Bazy Danych o Odpadach. Raport roczny za odpady.
Termin złożenia sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Kto ma obowiązek do złożenia sprawozdania do BDO dotyczących gospodarki odpadami.
Co należy podać w sprawozdaniu rocznym o wytworzonych odpadach ?
Jak wypełnić sprawozdanie, raport, wykaz do BDO ?
Kto ma obowiązek rejestracji w Bazie Danych o Odpadach?
Obowiązek rejestracji podlegają podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. W art. 50 wymieniony jest się szereg rodzajów działalności, które podlegają wpisowi do Rejestru BDO na wniosek m.in.:
Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek:
Wprowadzających na terytorium kraju produkty.
Prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów.
Organizacji odzysku.
Dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi.
Wprowadzających pojazdy,
Wprowadzających punkty zbierania pojazdów,
Prowadzących stacje demontażu, strzępiarki
Wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli.
Zbierających zużyty sprzęt.
Prowadzących zakład przetwarzania.
Organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadzących działalność w zakresie recyklingu.
Prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku.
Wprowadzających baterie lub akumulatory.
Prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.
Transportujących odpady.
Sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
Prowadzących zakłady recyklingu statków,
Dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
– odpadów opakowaniowych,
– produktów w opakowaniach,
Eksportujących:
– odpady opakowaniowe,
– opakowania,
– produkty w opakowaniach,
Prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
- wprowadzających opakowania,
- wprowadzających produkty w opakowaniach,
- przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego,

Obowiązek rejestracji w BDO, może dotyczyć szeregu firm o bardzo różnych profilach działalności np.

sklepy spożywcze, mało i wielkopowierzchniowe, firmy budowlanej, remontowej, rozbiórkowej gabinety lekarskie, w szczególności, gabinet stomatologiczny, kosmetyczny, studio tatuażu, zakłady fryzjerskie, producenci baterii i akumulatorów, producenci pojazdów, opakowań, wprowadzający na rynek produkty i opakowania, producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego, warsztatu samochodowego, usługowego, rzemieślniczego, zakład produkcyjny, transportu odpadów, zbieranie, handel i pośrednik w zakresie odpadów, hurtowania budowlana, stacja diagnostyczna, zakład produkcyjny, przetwórnia, firmy transportowe i wiele innych.

Czy Twoja firma powinna być w BDO ?
Odpady, prowadzenie ewidencji odpadów w firmie, sprawozdanie z odpadów.
Baza Danych o Odpadach, krok po kroku.
Logowanie do systemu.
Wypełnienie wniosku.
Zgłoszenie do BDO, rejestracja podmiotu w bazie, wpis do Bazy danych o odpadach.
W zakresie gospodarki odpadami w firmie oferujemy:
Uzyskiwanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów.
Sporządzanie zbiorczych zestawień danych o wytworzonych odpadach.
Sprawozdanie roczne z wytworzonych odpadów.
Pomoc w założenie konta i karty urządzeń, obsługa firmy.
Porady, Pytania, problemy, rozwiązanie trudności przy wypełnianiu.
Obsługa bieżąca firmy z odpadów, sprawozdania do urzędu z ochrony środowiska.
Ewidencja, kart przekazania odpadów.
Szkolenia indywidualne.
Wykonanie sprawozdania, pomoc.
Cennik, tel. 504-746-203,
http://ekobroker.pl/

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk. Biała Podlaska, Chełm, Ciechanów, Częstochowa, Kalisz, Kielce, Konin, Krosno, Leszno, Łomża, Nowy Sącz, Ostrołęka, Siedlce, Skierniewice, Suwałki, Sieradz, Tarnobrzeg, Zamość.


Uwaga na wysokie kary !
• za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny
• za brak wniosku o wpis do rejestru/o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie
z rejestru albo złożenie wniosku niezgodny ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny
• za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
• za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku
z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru-BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
• za transport odpadów bez wpisu do Rejestru-BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł
• za niedostarczenie odpadów przez transportującego odpady do posiadacza odpadów/miejsca przeznaczenia odpadów, wskazanego przez zlecającego usługę transportu odpadów – administracyjna kara pieniężna 1 000 zł – 100 000 zł
Cennik, tel. 504-746-203,
http://ekobroker.pl/

Bartłomiej

Bartłomiej

Bartłomiej