Przegląd placu zabaw (6-20 obiektów)

399,00 zł

Katowice/ śląskie

Ogłoszenie dodane: 24.07.2023

Cena:
399,00 zł

ZAKRES PRZEGLĄDU ROCZNEGO OBEJMUJE:


sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzednich kontroli,
kontrolę elementów urządzeń placu zabaw, narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych i niszczące działania czynników występujących podczas ich użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie życia dla użytkowników,
weryfikację uszkodzeń mechanicznych,
przegląd pod kątem naturalnego zużycia.

DLACZEGO TO WAŻNE:


Brak właściwego nadzoru nad placami zabaw jest często przyczyną wypadków.
Do obowiązków właściciela placu zabaw należy zadbanie o przeprowadzanie przeglądów przez osoby kompetentne i dokonywanie na bieżąco stosownych napraw.
Systematyczna konserwacja, sprawdzanie stanu technicznego znacznie przedłuża żywotność wyposażenia placów zabaw oraz zapewnia bezpieczeństwo dzieci.
Przeglądu dokonują Eksperci Krajowego Instytutu Rozwoju Infrastruktury Sportowej.

Przegląd roczny (6-20 obiektów) w cenie 399 zł brutto/sztuka

PO PRZEGLĄDZIE:

W ciągu 14 dni od wykonania przeglądu zostanie sporządzony protokół i wraz z dokumentacją zdjęciową na płycie CD oraz fakturą do opłacenia zostanie wysłany firmą kurierską. Wpisy do książek budowy – opcjonalnie.

399,00 zł

Kiris

Kiris

Kiris

Podobne ogłoszenia