NPP Effectis - TERAPEUTYCZNE PRZEDSZKOLE

Warszawa, Mokotów

Ogłoszenie dodane: 13.05.2024

NPP Effectis - TERAPEUTYCZNE PRZEDSZKOLE
- placówka ukierunkowana na terapię dzieci z autyzmem

Dwie lokalizacje:
Warszawa, Ursynów - Kabaty, ul. Pod Lipą 1, lok. U-02
Warszawa, Mokotów - Służew, ul. Modzelewskiego 8, lok. U-01

KONSULTACJE, DIAGNOZA, TERAPIA

Oferujemy:
* Zajęcia edukacyjne, dydaktyczne, rewalidacyjne, terapeutyczne
* Terapie grupowe i indywidualne dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) oraz współwystępującymi sprzężeniami: zajęcia z psychologiem, pedagogiem specjalnym, logopedą, fizjoterapeutą, terapeutą SI (Integracja Sensoryczna)
* Zastosowanie metody SAZ w terapii – Metody Stosowanej Analizy Zachowania (Applied Behavioral Analysis/ABA) – elementy terapii behawioralnej
* Dobór odpowiedniej strategii komunikacji AAC – Komunikacja alternatywna i wspomagająca (technologia niska i wysoka)
* Terapię ręki i stopy
* EEG – Biofeedback
* HEG – Biofeedback
* Terapie grupowe TUS – Trening Umiejętności Społecznych
* Trening jedzenia, czystości, samodzielności
* Zooterapie (zajęcia ze zwierzętami)
* Inne terapie stymulujące rozwój dziecka
* Program BEZPŁATNEGO intensywnego wsparcia terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

* Program BEZPŁATNYCH konsultacji, szkoleń i warsztatów dla dzieci i ich rodzin
* BEZPŁATNĄ terapię w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD)
* Dodatkową diagnostykę m.in.: ADOS 2, PEP-3-PL, VB MAPP, Stanford - Binet 5 (SB5), Diagnozę gotowości szkolnej

Szybka diagnoza i odpowiednia terapia może wpłynąć na przyszłość Twojego dziecka!
W naszej placówce stosujemy metody pracy indywidualnie dobrane do pacjenta, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzięki temu terapia przynosi efekty i wspiera właściwy rozwój!

Zapraszamy do kontaktu Rodziców zaniepokojonych rozwojem swojego dziecka!

NPP Effectis
www.effectis.edu.pl
tel.: 505 868 502, 515 591 870

e-mail: biuro@effectis.edu.pl
FB: https://www.facebook.com/EffectisAutyzm/
Instagram: https://www.instagram.com/autyzm_przedszkole_effectis/
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=aQz_Bk6LrVE

Monika

Monika

Monika