Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

145 000,00 zł

Boduszewo/ poznański/ wielkopolskie

Ogłoszenie dodane: 22.02.2024

Cena:
145 000,00 zł
Rodzaj:
Działki rolne
Powierzchnia działki:
14 072,00 m2
Na sprzedaż przez:
Właściciel

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki, nieruchomości gruntowej niezabudowanej za cenę nie niższą niż cena oszacowania.
Ustala się wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej. Oferty należy składać w terminie 14 dni, licząc od daty ogłoszenia, listem poleconym, na adres: Kancelaria Leszek Burzyński, 50-540 Wrocław, ul. Orzechowa 35/6, z dopiskiem " Boduszewo – oferta” lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 539687392 . W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się data stempla pocztowego.
Otwarcie ofert nastąpi w 14 dniu, licząc od daty ogłoszenia, o godz. 18:00 w Biurze Syndyka ul. Orzechowa 35/6, we Wrocławiu. Regulamin postępowania, na żądanie zainteresowanych zostanie udostępniony za pośrednictwem e-mail. Syndyk może odwołać postępowanie na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

145 000,00 zł

Kancelaria Leszek Burzyński

Kancelaria Leszek Burzyński

Kancelaria Leszek Burzyński

Podobne ogłoszenia