Licytacja komornicza, przedmieścia Jarosławia, duża działka

350 625,00 zł

Widna Góra/ jarosławski/ podkarpackie

Ogłoszenie dodane: 23.04.2024

Cena:
350 625,00 zł
Rodzaj zabudowy:
Wolnostojący
Powierzchnia:
181,00 m2
Powierzchnia działki:
220,00 m2
Liczba pięter:
Parterowy z użytkowym poddaszem
Rynek:
Wtórny
Na sprzedaż przez:
Agencja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Adrianna Zbucka
Kancelaria Komornicza nr III w Jarosławiu
37-500 Jarosław ul.Poniatowskiego 53

Km 330/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PR1J/00067697/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Adrianna Zbucka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

22-05-2024 r. o godz. 10:00

w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 11 w sali nr 10 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Pawłosiowie - Widna Góra przy ul. Cyprysowej 52 oznaczonej jako działka nr 27/462 obręb 0005 Pawłosiów o pow. 0,22 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym, z garażem w bryle, o powierzchni zabudowy 154,00 m2 oraz powierzchni użytkowej - 181,70 m2. Nieruchomość posiada założoną w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą o numerze PR1J/00067697/3.

Suma oszacowania wynosi 467 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 350 625,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 750,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 96 15001634 1216 3003 6501 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Adrianna Zbucka

350 625,00 zł

Michał

Michał

Michał