Kurs Doskonalący dla Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Obowiązkowy

690,00 zł

Żyrardów/ żyrardowski/ mazowieckie

Ogłoszenie dodane: 24.04.2024

Cena:
690,00 zł
Do negocjacji:
Tak

Przyjmujemy zapisy na Kurs Doskonalący Umiejętności Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej.

Zgodnie z Art. 38b. Ustawy o Ochronie Osób i Mienia :

- Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej ma obowiązek co 5 lat przejść kurs doskonalący umiejętności,

o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 8 , oraz przedstawić właściwemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji,

zaświadczenie o odbyciu tego kursu.

PROGRAM :

- określa szczegółową tematykę, formę oraz czas trwania kursu doskonalącego umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia i składa się z :

1. Przedstawienia ogólnych przepisów dotyczących wykonywania zawodu kwalifikowanego pracownika ochrony,

2. Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

3. Wyszkolenia strzeleckiego

4. Samoobrony, taktyk i technik interwencji

Kurs doskonalący prowadzimy w formie wykładów i zajęć praktycznych,

Czas trwania KURSU : 40 godzin,

Obecność na zajęciach jest OBOWIĄZKOWA !

CENA : 690 złotych

Zapisy i informacje telefoniczne : 692. .872. .252

Szkoła Ochrony STS Security Tactical Services w Skierniewicach

www.kursochrony.pl

ZAPRASZAMY

W ofercie również inne kursy dla Pracowników Ochrony :

- Kurs na imprezy masowe dla służb porządkowo -informacyjnych

- Kurs na Kierownika ds Bezpieczeństwa Imprez Masowych

- Kurs na Broń Przygotowujący do egzaminu państwowego na Legitymację Osoby Dopuszczonej do Posiadania Broni

- Kurs na Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej POF

ZAPRASZAMY

690,00 zł

Marek

Marek

Marek