BEZPŁATNA SZKOŁA POLICEALNA CSA "STUDENT"

Zamość/ lubelskie

Ogłoszenie dodane: 16.05.2024

DOŁĄCZ DO NAS!
• Nauka jest całkowicie bezpłatna!
• Nie wymagamy matury

OPIEKUN MEDYCZNY
Lubisz nieść pomoc innym? Jeżeli chcesz pomagać ludziom – nieważne czy pacjentom w szpitalach, czy też swoim bliskim to powinieneś rozważyć naukę na kierunku! Jest to zawód zaufania publicznego, zachodzące procesy demograficzne – starzenie się społeczeństw przyczyniają się do tego, że zawód ten jest poszukiwany na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Nabyte umiejętności są też przydatne w codziennym życiu – pomagają w opiece nad najbliższymi, którzy znaleźli się w potrzebie np. nad starzejącymi się rodzicami. Słuchacz jest przygotowywany przez szkołę do wykonywania między innymi następujących zadań zawodowych: rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb biopsycho-społecznych asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych Absolwenci kierunku opiekun medyczny otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – prawo do wykonywania w/w zawodu.

• Nauka trwa 1.5 roku (3 semestry)
• Nauka odbywa się w trybie przystępnym dla osób aktywnych zawodowo (piątek – od godz. 15:30, sobota, niedziela)

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ
Chcesz zdobyć zawód w rok? Technik sterylizacji medycznej, ze względu na nazwę swojej funkcji, kojarzy się przede wszystkim z pracą w szpitalach i gabinetach lekarskich. W rzeczywistości może znaleźć zatrudnienie w wielu innych miejscach! Technik sterylizacji medycznej zajmuje się myciem, dezynfekcją i sterylizacją materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania zabiegów. Jest on odpowiedzialny za przygotowywanie sprzętu w sposób, który umożliwia jego bezpieczne użycie. Słuchacz jest przygotowywany przez szkołę do wykonywania następujących zadań: kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji Absolwenci szkoły w zawodzie technik sterylizacji medycznej otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – prawo do wykonywania zawodu.
• Nauka trwa 1 rok (2 semestry)
• Nauka odbywa się w trybie zaocznym (sobota, niedziela co dwa tygodnie)

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
Chcesz pomóc rozwijać wyobraźnię i zainteresowania podopiecznych poprzez zajęcia manualne, kontakt ze sztuką i przyrodą czy spotkania grupowe i towarzyskie? Zawód terapeuta zajęciowy jest właśnie dla Ciebie. Zawód terapeuty zajęciowego polega na wykonywaniu następujących zadań: nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym rozpoznawaniu i diagnozowaniu potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego planowaniu indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego organizowaniu działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej Absolwenci szkoły w zawodzie terapeuta zajęciowy otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – prawo do wykonywania zawodu.
• Nauka trwa 2 lata (4 semestry)
• Nauka odbywa się w trybie przystępnym dla osób aktywnych zawodowo (piątek – od godz. 15:30, sobota, niedziela)


ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA Z REJESTRATORKĄ MEDYCZNĄ
Chcesz zdobyć zawód w rok? Myślisz aby podjąć niebanalną i rozwijającą pracę w gabinecie stomatologicznym? Asystentka stomatologiczna jest nieodzownym członkiem zespołu stomatologicznego. Zadania zawodowe asystentki stomatologicznej związane są głównie z: przygotowaniem gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy; asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów; przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii; wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego Zawód asystentki stomatologicznej jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów w krajach Unii Europejskiej, od kilku lat także w Polsce zwiększa się zainteresowanie tym zawodem. Ukończenie szkoły umożliwia zdanie państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i uzyskanie dyplomu. Absolwenci szkoły mogą znaleźć zatrudnienie w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, prywatnych gabinetach stomatologicznych, poradniach i klinikach dentystycznych.

CSA STUDENT

CSA STUDENT

CSA STUDENT