4 pokoje, do remontu, licytacja kmornicza

300 075,00 zł

Łódź, Bałuty

Ogłoszenie dodane: 27.03.2024

Cena:
300 075,00 zł
Powierzchnia:
63,56 m2
Poziom:
Parter
Rodzaj zabudowy:
Blok
Liczba pokoi:
4
Umeblowane:
Nie
Rynek:
Wtórny
Na sprzedaż przez:
Agencja

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Angelika Łaszczewska

Kancelaria Komornicza, Narutowicza 16, Łódź, 90-135 Łódź

Sygnatura: KM 1824/23

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Angelika Łaszczewska na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 1824/23 w dniu 29-05-2024 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z siedzibą przy al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, sala B, odbędzie się pierwsza licytacja:

- spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest Miasto Łódź położonego przy ul. 11 Listopada 23/21, 91-370 Łódź, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Pomorska 21, Łódź, 90-202 Łódź) prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/00225032/0.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny znajdujący się na parterze budynku składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o łącznej pow. użytkowej wraz z pomieszczeniem przynależnym 63,56 m2. Lokal posiada balkon.

Suma oszacowania wynosi 400 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 300 075,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 40 010,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi ul. al. Kościuszki107/109, 90-928 Łódź.

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 38 1050 1461 1000 0090 3153 7807.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Komornik Sądowy
Angelika Łaszczewska

300 075,00 zł

Michał

Michał

Michał