Zapraszamy do udziału w projekcie!

1,00 zł

Górowo Iławeckie/ bartoszycki/ warmińsko-mazurskie

Ogłoszenie dodane: 30.11.2022

Cena:
1,00 zł

Firma O.K. Centrum Języków Obcych zaprasza do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków EFS osoby bierne zawodowo i osoby bezrobotne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, należące do jednej
z grup:
- osoby korzystające lub kwalifikujące się do objęcia świadczeniami pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek z art. 7 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; lub
- osoby z niepełnosprawnościami; lub
- osoby korzystające z PO PŻ,
zamieszkujące powiaty: bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński.
W ramach projektu przewidziany jest również udział w szkoleniu zawodowym oraz stażu zawodowym, za udział w których uczestnicy otrzymają stypendia.
Więcej szczegółów pod adresem: http://projektyokcjo.pl/2022/09/16/aktualnosci-57/

1,00 zł

Małgorzata

Małgorzata

Małgorzata