Współpraca przy wypełnianiu wyrobiska

Nielbark/ nowomiejski/ warmińsko-mazurskie

Ogłoszenie dodane: 05.10.2020

Posiadam wyrobisko o powierzchni 20 ha położone w Nielbarku woj. warmińsko-mazurskie. Cała powierzchnia przeznaczona jest do rekultywacji w kierunku leśnym.
Złożyliśmy wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.
Rodzaje odpadów przewidziane do zbierania:
10 11 03, 15 01 07, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 02, 17 05 04, 19 12 05, 20 01 02, 20 02 02.
Rodzaje odpadów przewidziane do przetwarzania:
Ex 10 01 01, ex 10 01 80, 10 02 01, 10 02 08, 10 05 80, 10 06 80, 10 09 03, 17 01 01, 17 01 02, ex 17 01 03, 17 01 81, 17 05 04, 17 05 08, 20 02 02.

Zachęcam do przedstawienia propozycji współpracy w zakresie wypełnienia wyrobiska.

Zbigniew

Zbigniew

Zbigniew