WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

- zł

Warszawa, Ochota

Ogłoszenie dodane: 14.06.2021

ENPIRE Legal zapewnia pomoc prawną w obszarze prawa własności intelektualnej.
Doradzamy w sprawach związanych z bezpiecznym przenoszeniem majątkowych praw autorskich, a także w sprawach polegających na zwalczaniu bezprawnych naruszeń.
ENPIRE Legal zapewnia usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, a w szczególności:
• przygotowywanie i negocjowanie umów licencyjnych i umów przenoszących prawa;
• pomoc w szybkim reagowaniu na naruszenia praw własności intelektualnej;
• aktywny udział w negocjacjach dotyczących naruszeń;
• doradztwo w zakresie przenoszenia praw własności przemysłowej i majątkowych praw autorskich, w tym sporządzanie, analiza i negocjowanie umów.

Jolanta

Jolanta

Jolanta