Ulga badawczo-rozwojowa (B+R)

Poznań, Grunwald

Ogłoszenie dodane: 04.11.2021

Oferujemy pomoc w rozliczeniu ulgi badawczo-rozwojowej (B+R). Ulga badawczo-rozwojowa (B+R) to oszczędność stanowiąca kwotę odliczenia od podatku lub zwrotu podatku.

Dzięki zastosowaniu ulgi badawczo-rozwojowej twoja firma może zapłacić mniejszy podatek.

Z ulgi badawczo-rozwojowej (B+R) może skorzystać każdy przedsiębiorca płacący podatek dochodowy w Polsce niezależnie od formy prawnej, branży czy wielkości.

Orientacyjny zakres usługi :

- zidentyfikowanie kosztów działalności badawczo-rozwojowej
- oszacowanie potencjału oszczędności w ramach ulgi badawczo-rozwojowej (B+R)
- przygotowanie dokumentacji technicznej potwierdzającej kwalifikowalność działań i zasadność skorzystania z Ulgi B+R
- przygotowanie ewidencji kosztów prowadzonej działalności B+R, przeprowadzenie kalkulacji ulgi badawczo-rozwojowej (B+R)
- pomoc w rozliczeniu ulgi badawczo-rozwojowej (B+R) w zeznaniu podatkowym
- wsparcie klienta w postępowaniu sprawdzającym i w przypadku kontroli organów podatkowych (z możliwością reprezentacji włącznie)
- pomoc we wdrożeniu procedury identyfikacji i monitorowania działalności badawczo-rozwojowej (B+R)

https://www.strattek.pl/oferta-dla-msp/ulga-badawczo-rozwojowa/

Piotr

Piotr

Piotr