trwa nabór do ATUT- Szkoła Policealna

Chorzów/ śląskie

Ogłoszenie dodane: 10.03.2021

Spiesz się!

O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona!

Nauka odbywa się w trybie zaocznym (sobota i niedziela co drugi weekend).

Nauka trwa 2 lata (4 semestry).

Szkoły policealne są przeznaczone dla osób powyżej 18. roku życia, które ukończyły szkołę średnią dowolnego typu.

Matura nie jest wymagana.

Przyjmujemy na wszystkie semestry! Czesne 0 zł

Sekretariat szkoły ATUT

Sekretariat szkoły ATUT

Sekretariat szkoły ATUT