Trener/szkoleniowiec

Tychy/ śląskie

Ogłoszenie dodane: 15.06.2022

Typ umowy:
Inny
Wymiar pracy:
Dodatkowa / sezonowa
Specjalne wymagania:
Brak

Poszukujemy osób chętnych do przeprowadzenia szkoleń pokrewnych z tematyką:

publikacja w mediach internetowych artykułów zawierających materiały multimedialne i interaktywne,
tworzenia treści publikowanych w Internecie,
definiowanie sytuacji problemowych z wykorzystaniem narzędzi TIK,
analiza i rozwiązywani sytuacji problemowej w pracy z użyciem aplikacji internetowych,
praca nad materiałem dziennikarskim on-line,
umiejętność prezentowania rozwiązania sytuacji problemowej z wykorzystaniem narzędzi TIK.
Szkolenia odbywać się będą w miejscowościach:
Goczałkowice, Bieruń,Mikołów, Ornontowice, Łaziska Górne,Suszec,Imielin, Tychy, Chełm Śląski, Bojszowy,Orzesze, Wyry, Gostyń.
Wymagania do spełnienia:
Wykonawca musi wykazać, że Wykonawca lub rekomendowana przez Wykonawcę w ramach postępowania osoba prowadząca zajęcia posiada kwalifikacje / kompetencje tj. spełnia łącznie wymienione niżej warunki:
a. wykształcenie wyższe magisterskie lub inżynierskie w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk ścisłych i przyrodniczych5
b. doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/zajęć/warsztatów z zakresu kompetencji cyfrowych dla osób dorosłych – w wymiarze min. 100 godzin dydaktycznych. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli osoba wskazana do realizacji zamówienia przeprowadziła w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) min. 100 godzin dydaktycznych szkoleń/zajęć/warsztatów z zakresu kompetencji cyfrowych dla osób dorosłych
c. znajomość języka programowania Scratch
d. umiejętność programowania robotów
W przypadku kiedy oferta składana jest nie przez osobę fizyczną powyższe warunki muszą być spełnione przez wszystkie osoby, które zostały wskazane w ofercie do realizacji zamówienia.

Biuro

Biuro

Biuro