szkolenia + staże

Lublin/ lubelskie

Ogłoszenie dodane: 07.09.2021

Szanowni Państwo,
Deinde sp. z o. o. realizuje projekt „Kompetentni". W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dla osób spełniających łącznie poniższe warunki:
• osoby z niepełnosprawnościami (stopień lekki lub umiarkowany), w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi,
• pozostające bez zatrudnienia (zarejestrowane w urzędzie pracy lub niezarejestrowane);
• zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu KC);
• zdolne i gotowe do uczestnictwa w szkoleniu z wybranego zakresu (120 godzin dydaktycznych), odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy (tj. 7 lub 8 godz./dzień) oraz podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.
W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
 Indywidualną diagnozę potrzeb i potencjału społeczno-zawodowego (2 x 1,5 godz. zeg./osobę).
 Trening kompetencji i umiejętności społecznych (48 godz. dyd./grupę).
 Poradnictwo prawne/obywatelskie (2 x 2 godz. zeg./osobę).
 Indywidualne poradnictwo zawodowe (2 x 1,5 godz. zeg./osobę).
 Grupowe poradnictwo zawodowe (32 godz. dyd./grupę).
 Szkolenia (120 godz. dyd./grupę): (1) Sprzedaż z obsługą komputera i kasy fiskalnej, (2) Kadry i płace z obsługą sekretariatu, (3) Organizacja usług gastronomicznych z obsługą kasy fiskalnej.
 Pośrednictwo pracy (min. 6 godz. zeg./osobę).
 3-miesięczne płatne staże zawodowe.

PONADTO ZAPEWNIAMY:
• stypendium szkoleniowe w wysokości 7,85 zł/godzinę szkolenia*;
• stypendium stażowe w wysokości 1 578,60 zł/miesiąc*;
• zwrot kosztów przejazdu (dla osób dojeżdżających spoza miejscowości, w której są świadczone usługi);
• materiały szkoleniowe (książki, skrypty);
• catering w postaci ciepłych posiłków oraz przerw kawowych w czasie zajęć grupowych;
*koszt całkowity uwzględniający składki ZUS płatnika i ubezpieczonego

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności zachęcamy do kontaktu telefonicznego: tel. +48 789 296 663, + 48 786 943 755 oraz mailowego: info@deinde.pl. Zespół projektu udzieli Państwu szczegółowych informacji i po upewnieniu się, że spełniają Państwo kryteria udziału w projekcie, ustali z Państwem sposób złożenia dokumentów zgłoszeniowych.
Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.deinde.pl oraz w biurze projektu: ul. Okopowa 5/489, 20-022 Lublin. Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres biura.
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji o projekcie osobom zainteresowanym.

Justyna

Justyna

Justyna

Podobne ogłoszenia