Szkolenia bhp w Kraśniku

Kraśnik/ kraśnicki/ lubelskie

Ogłoszenie dodane: 15.12.2020

P.W. BHP PRIMA Kraśnik ul. Lubelska 113 oferuje przeprowadzenie szkoleń bhp oraz kompleksową obsługę firm w zakresie bhp i p.poż.
Prowadzimy działalność w zakresie :
1 Kompleksowego doradztwa i prowadzenia spraw bhp i p.poż.
2. Szkoleń bhp wstępnych i okresowych dla :
•pracodawców i innych osób kierujących pracownikami-również metodą ON-LINE
•pracowników administracyjno-biurowych -również metodą
ON-LINE
•pracowników inżynieryjno-technicznych
•pracowników na stanowiskach robotniczych
oraz inne szkolenia z zakresu :
•udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej
•ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej
•bhp przy wykonywaniu prac na wysokości
•bhp przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest
3. Usług projektowo – kosztorysowych łącznie z
pozwoleniem na budowę
4. Nadzorów budowlanych i kierownictwa budów
5. Przeglądów okresowych obiektów budowlanych :
•rocznych
•5-cio letnich
6. Wypożyczalni sprzętu budowlanego (wynajem
rusztowań warszawskich i betoniarek )
7. Opracowujemy :
•Karty oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy
•Różnego rodzaju programy i instrukcję bhp i p.poż.
•Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń
•Dokumentacje powypadkowe
•Plany ewakuacyjne na wypadek pożaru
•Instrukcję ochrony przeciw pożarowej
8. Za wykonane usługi wystawiamy faktury VAT

P.W. BHP - PRIMA

P.W. BHP - PRIMA

P.W. BHP - PRIMA