SYNDYK SPRZEDA WIERZYTELNOŚCI

Wrocław, Fabryczna

Ogłoszenie dodane: 21.09.2022

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI „ROLECH-SERVICE” SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI SPRZEDA WIERZYTELNOŚCI W KWOCIE 1.008.942,86 ZŁOTYCH ZA CENĘ NIE NIŻSZĄ NIŻ 10.000,00 ZŁOTYCH

Syndyk masy upadłości „Rolech-Service” sp. z o.o. w upadłości sprzeda w pakiecie, w trybie sprzedaży z wolnej ręki poprzez pisemne zbieranie ofert, za najwyższą oferowaną cenę nie niższą, niż 10.000,00 złotych wierzytelności w łącznej kwocie należności głównych 1.008.942,86 złotych, w tym:
1) 341.921,14 złotych uznanych w postępowaniu upadłościowym Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego nr 2 „WROBIS” S.A. w upadłości likwidacyjnej prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 5/14 przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i restrukturyzacyjnych;
2) 583.056,26 złotych uznanych w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Budownictwa i Energetycznego „EGBUD” sp. z o.o. w upadłości prowadzonym pod sygn. akt V GUp 19/20 przed Sądem Rejonowym V Wydział Gospodarczy w Jeleniej Górze;
3) 83.965,46 złotych z tytułu trzech zatrzymanych kaucji gwarancyjnych z terminami zwrotu od 30 czerwca 2023 r. do 15 lutego 2027 r.
Dodatkowe informacje oraz Regulamin Sprzedaży można uzyskać po kontakcie z numerem tel. 517-245-845 lub adresem e-mail: mmojka@o2.pl (regulamin na portalu www.ardobiejewska.pl).

Oferty należy składać do 17.10.2022 r. na adres: Kancelaria Syndyka Michała Mojki, ul. Legnicka 62/213, 54-204 Wrocław.
Otwarcie ofert nastąpi pod wskazanym wyżej adresem w dniu 21.10.2022 r. o godz. 12:00.

SYNDYK

SYNDYK

SYNDYK