Syndyk sprzeda - Volkswagen Tiguan 2011r

29 400,00 zł

Warszawa/ mazowieckie

Ogłoszenie dodane: 20.06.2024

Cena:
29 400,00 zł
Poj. silnika:
1968 cm3
Przebieg:
240116 km
Rok produkcji:
2011
Typ nadwozia:
SUV
Stan techniczny:
Nieuszkodzony
Skrzynia biegów:
Automatyczna
Paliwo:
Diesel
Kierownica:
Po lewej
Kolor:
Czarny

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Aleksandry Łakomiec oferuje do sprzedaży z wolnej ręki samochód osobowy:

• marki Volswagen Tiguan 2.0 Diesel, rok produkcji 2011 o nr rej. WRA 8966G i nr VIN WVGZZZ5NZBW106501.

Cena wywoławcza (minimalna) wynosi: 29.400,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta złotych).

Pisemne oferty na zakup ruchomości składać należy do Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego na adres: ul. Encyklopedyczna 2A lok. 2, 01-990 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2024 r. (liczy się data wpływu).

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do kancelarii syndyka wraz z podaniem sygnatury akt RA1R/GUp-s/164/2024 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA na nabycie ruchomości w postępowaniu upadłościowym Aleksandry Łakomiec” oraz zawierać dokładne oznaczenie ruchomości, której dotyczy oraz składającego ofertę, w tym numer kontaktowy oraz adres e-mail.

Otwarcie oraz rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Warszawie pod adresem: ul. Encyklopedyczna 2A lok.2, 01-990 Warszawa w dniu 26 sierpnia 2024r. o godzinie 12:00.

Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium w wysokości 3.000,00 (słownie: trzy tysiące złotych).

Wadium najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert (przy czym liczy się data uznania na rachunku upadłej) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Aleksandry Łakomiec w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 78 1090 1014 0000 0001 5754 4086, z dopiskiem „RA1R/GUp-s/164/2024- wadium, Volkswagen Tiguan”.

Syndyk nie odpowiada za stan prawny i fizyczny Przedmiotu sprzedaży. Rękojmia za wady Przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona.
Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o sprzedaży oraz zaproszenia do składania ofert nie stanowią ofert sprzedaży w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

29 400,00 zł