syndyk sprzeda udziały we własności samochodu

2 650,00 zł

Lublin/ lubelskie

Ogłoszenie dodane: 24.09.2021

Cena:
2 650,00 zł
Rok produkcji:
2007
Typ nadwozia:
Minivan
Stan techniczny:
Nieuszkodzony
Skrzynia biegów:
Manualna
Paliwo:
Diesel
Kierownica:
Po lewej
Kolor:
Czarny

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym sygn. akt V GUp 70/20, zaprasza do składania ofert na zakup udziałów we własności samochodu marki Opel Meriva nr rej. RTA 41840, VIN: WOLOXCE7584114990, rok produkcji 2007 za cenę nie niższą niż 2.650 zł. Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, w terminie do 29 października 2021r. w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją na kopercie „OFERTA-–V GUp 70/20” z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”. Syndyk zastrzega, iż liczy się data wpływu oferty do Sądu, a nie data wysyłki listem poleconym.
Wymagane wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowanej, na rachunek bankowy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Wisznicach o numerze: 18 8055 0006 0500 4045 2005 0001.
Sprzedaż odbywać się będzie z wolnej ręki po przeprowadzeniu przetargu według przepisów K.C. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Wyboru ofert dokona Syndyk Masy Upadłości. Określa się termin do zawarcia umowy sprzedaży nie dłuższy niż dwa miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta przez Sędziego-Komisarza.
Szczegółowe informacje można uzyskać w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00 w Kancelarii Syndyka, przy ul. Budowlanej 50 lok. 106, 20-469 Lublin, nr tel. 515 476 584, 515 476 638, (e-mail: @ gdzie również można zapoznać się z Opisem i oszacowaniem.
Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu oraz unieważnienia postępowania przetargowego na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

2 650,00 zł

Podobne ogłoszenia