Syndyk sprzeda udziały w spółce

Lublin/ lubelskie

Ogłoszenie dodane: 03.08.2022

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup 1920 udziałów o łącznej wartości nominalnej 192 000,00 zł w ALIBABA sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Rowerowa 13 lok. D, 20 – 018 Lublin, KRS: 0000600114, NIP: 8513191618, REGON: 363568104 za cenę nie niższą niż 107 424,00 zł

Regulamin postępowania oraz wycena przedmiotu sprzedaży dostępne drogą mailową.

Oferty z dopiskiem na kopercie „OFERTA– ALIBABA” należy składać do 02.09.2022 r. do godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka w Lublinie, przy ul. Niecałej 13/14, 20 – 080 Lublin.

Dodatkowych informacji o przedmiocie sprzedaży można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 pod numerem telefonu + 48 511 735 765 lub drogą mailową: kancelaria@pozarowszczyk.eu

Syndyk

Syndyk

Syndyk