Syndyk sprzeda udziały w NORD-POLIMER Sp. z o.o.

Kobylnica/ słupski/ pomorskie

Ogłoszenie dodane: 23.11.2022

Syndyk masy upadłości w postępowaniu Józefa Kobierskiego prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ VI Wydział Gospodarczy ( Sygn. akt VI GUp 226/18/AM) sprzeda 1250 udziałów w "NORD-POLIMER" Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
Numer KRS: 0000315782 NIP: 9581600633.

Oferty na zakup należy składać do dnia 16 grudnia 2022r. na adres syndyka: Paweł Pawlak - Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ( w przypadku przesłania ofert pocztą decyduje data wpływu) . Oferty które wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone bez otwarcia.

Szczegółowych informacji nt przedmiotu sprzedaży syndyk udziela w dni powszednie w godz. 9.00-15.00 . Telefon kontaktowy 512-257-884

Paweł

Paweł

Paweł