SYNDYK SPRZEDA PAKIET WIERZYTELNOŚCI

Wrocław, Fabryczna

Ogłoszenie dodane: 21.09.2022

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ADE LINE LOGISTIC SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU SPRZEDA PAKIET WIERZYTELNOŚCI W KWOCIE 62.165,87 ZŁOTYCH BEZ CENY MINIMALNEJ

Syndyk masy upadłości Ade Line Logistic Sp. z o.o. we Wrocławiu w upadłości sprzeda w pakiecie, w trybie sprzedaży z wolnej ręki poprzez pisemne zbieranie ofert, za najwyższą oferowaną cenę, wierzytelności w łącznej kwocie należności głównych 62.165,87 złotych z tytułu zapłaty zaległego czynszu najmu.
Dodatkowe informacje oraz Regulamin Sprzedaży można uzyskać po kontakcie z numerem tel. 517-245-845 lub adresem email: mmojka@o2.pl
Oferty należy składać do 10.10.2022 r. na adres: Kancelaria Syndyka Michała Mojki, ul. Legnicka 62/213, 54-204 Wrocław.
Otwarcie ofert nastąpi pod wskazanym wyżej adresem w dniu 14.10.2022 r. o godz. 12:00.

SYNDYK

SYNDYK

SYNDYK