Syndyk sprzeda nagrzewnicę olejową Master B363

2 500,00 zł

Kraków, Nowa Huta

Ogłoszenie dodane: 08.07.2024

Cena:
2 500,00 zł
Stan:
Używane

Syndyk masy upadłości w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego o sygn. akt KR1S/GUp/24/2024 sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu nagrzewnicę olejową Master B363 rok produkcji 2006 za cenę nie niższą niż 2500,00 zł netto/1szt.
Dostępne 2 sztuki

Sprzedaż nagrzewnicy odbędzie się w formie konkursu ofert połączonego z licytacją za cenę nie mniejszą niż podana w ogłoszeniu. Regulamin konkursu znajduje się w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w języku polskim w terminie do dnia 22 lipca 2024 do godziny 17.00 w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie. Oferty można też przesłać listem poleconym na adres kancelarii syndyka z tym, że o ważności dotrzymania terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do kancelarii, a nie data jej nadania. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 23 lipca 2024 o godz. 14.00 w Kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie.
nagrzewnicę olejową Master D363 można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem.
Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyn.

2 500,00 zł

Jacek

Jacek

Jacek

Podobne ogłoszenia