Sprzedaż lokalu mieszkalnego Żywiec

77 040,00 zł

Żywiec/ żywiecki/ śląskie

Ogłoszenie dodane: 10.05.2022

Cena:
77 040,00 zł
Powierzchnia:
42,00 m2
Rodzaj zabudowy:
Kamienica
Liczba pokoi:
2
Umeblowane:
Nie
Rynek:
Wtórny
Na sprzedaż przez:
Właściciel

OGŁOSZENIE


Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Miki ogłasza czwarty konkurs pisemny na sprzedaż po najwyższej zaoferowanej cenie, nie niższej niż 45% ceny oszacowania.

Przedmiotem konkursu jest:
1. Prawo własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 42,25 m2 objętej księgą wieczystą nr BB1Z/00088978/4. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w budynku wielorodzinnym przy ulicy Reymonta 37 w Żywcu. Szczegółowy operat szacunkowy znajduje się w biurze Syndyka oraz w aktach sprawy o sygnaturze VI GUp 246/21 of. Wartość przedmiotu przetargu (45% ceny oszacowania) została określona na łączną kwotę 77 040 zł netto.


Do ceny doliczony zostanie podatek od towarów i usług, o ile będzie on należny.

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1 Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „KONKURS – VI GUp 246/21 of – NIE OTWIERAĆ” w Kancelarii Syndyka w Katowicach, ul. Kilińskiego 16/10, 40-062 Katowice w terminie do dnia 10 sierpnia 2022 roku do godziny 15:00.
2 Wpłacenie wadium w wysokości 17 120,00 zł wartości oszacowania na konto Bank Spółdzielczy w Tworogu nr 63 8466 0002 0011 0246 3000 0001 .
3 Oferent zobowiązany jest oprócz spełnienia pozostałych warunków do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełnym regulaminem przetargu.


II. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w Kancelarii Syndyka w terminie 17.08.2022r. o godzinie 12.15.
III. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu konkursu w tym w szczególności operat szacunkowy i szczegółowy opis nieruchomości udostępnione zostaną oferentom drogą elektroniczną. Udostępnienie ww. informacji nastąpi na wniosek zainteresowanego przesłany na adres sprzedaz@syndykslask.pl
IV. Oględziny przedmiotu konkursu możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Celem umówienia terminu oględzin należy przesłać zapytanie drogą e-mail na wskazany wyżej adres.

77 040,00 zł

Jan

Jan

Jan