Sprzedaż lokalu mieszkalnego Bytom

172 700,00 zł

Bytom/ śląskie

Ogłoszenie dodane: 19.05.2022

Cena:
172 700,00 zł
Powierzchnia:
162,00 m2
Rodzaj zabudowy:
Kamienica
Liczba pokoi:
5
Umeblowane:
Nie
Rynek:
Wtórny
Na sprzedaż przez:
Właściciel

OGŁOSZENIE


Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Beaty Janus ogłasza czwarty konkurs pisemny nieograniczony na sprzedaż po najwyższej zaoferowanej cenie, nie niższej niż 50% ceny oszacowania tj. 172 700,00 zł netto, na warunkach określonych postanowieniem Sędziego – Komisarza z dnia 29.04.2022 r. sygn. akt X GUp 563/21/3.

Przedmiotem sprzedaży jest:
1. Prawo własności lokalu mieszkalnego numer 7 o powierzchni użytkowej 162,91 m2 objętej księgą wieczystą nr KA1Y/00057712/1. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich znajdującego się w budynku wielorodzinnym nr 22. Z własnością w/w lokalu związany jest udział wynoszący 109/1000 części w nieruchomości wspólnej tj. w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu objętego księgą wieczystą nr KA1Y/00002543/5. Szczegółowy operat szacunkowy znajduje się w biurze Syndyka oraz w aktach sprawy o sygnaturze X GUp 563/21/3. Przedmiot sprzedaży wchodzi w skład masy upadłości Beaty Janus. Wartość przedmiotu przetargu (50% ceny oszacowani) została określona na łączną kwotę 172 700 zł netto.


Do ceny doliczony zostanie podatek od towarów i usług, o ile będzie on należny.

I. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:

1 Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „Pisemny konkurs ofert – X GUp 563/21/3– NIE OTWIERAĆ” w Kancelarii Syndyka w Katowicach, ul. Kilińskiego 16/10, 40-062 Katowice w terminie do dnia 11.08.2022r. kwietnia 2022 roku do godziny 15:00.
2 Wpłacenie wadium w wysokości 34 540 zł na konto: Bank Spółdzielczy w Tworogu nr 24 8466 0002 0011 0578 3000 0001.
3 Oferent zobowiązany jest oprócz spełnienia pozostałych warunków do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełnym regulaminem przetargu.


II. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w Kancelarii Syndyka w dniu 17.08.2022 o godzinie 12.45.
III. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu konkursu w tym w szczególności operat szacunkowy i szczegółowy opis nieruchomości udostępnione zostaną oferentom drogą elektroniczną. Udostępnienie ww. informacji nastąpi na wniosek zainteresowanego przesłany na adres sprzedaz@syndykslask.pl
IV. Oględziny przedmiotu konkursu możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Celem umówienia terminu oględzin należy przesłać zapytanie drogą e-mail na wskazany wyżej adres

172 700,00 zł

Jan

Jan

Jan