Sprzedaż Fiat Punto, rok prod. 2003.

1,00 zł

Katowice/ śląskie

Ogłoszenie dodane: 25.11.2022

Cena:
1,00 zł
Na sprzedaż przez:
Właściciel
Moc silnika:
60 KM
Poj. silnika:
1242 cm3
Przebieg:
128000 km
Rok produkcji:
2003
Typ nadwozia:
Hatchback
Stan techniczny:
Uszkodzony
Skrzynia biegów:
Manualna
Paliwo:
Benzyna
Kolor:
Czerwony

OGŁOSZENIE

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jana Dragana zaprasza do składania ofert na zakup samochodu osobowego marki Fiat Punto, rok produkcji 2003r. wchodzącego w skład masy upadłości za najwyższą zaoferowaną cenę.

I. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:
1. Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „KONKURS – X GUp 1007/21/3– NIE OTWIERAĆ” w Kancelarii Syndyka w Katowicach, ul. Kilińskiego 16/10, 40-062 Katowice w terminie do dnia 27 grudnia 2022 roku do godziny 15:00.
2. Wpłacenie wadium w kwocie 416,63 zł na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Tworogu nr 93 8466 0002 0011 8646 3000 0001.
3. Oferta zakupu musi zawierać:
a. Imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu (dla osób fizycznych),
b. Nazwę firmy, dokładny adres, tel., NIP, REGON, oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c. Oznaczenie przedmiotu konkursu, którego dotyczy oferta,
d. Oferowaną cenę wyrażoną kwotowo (ze wskazaniem czy jest to kwota brutto czy netto),
e. Imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu (dla osób fizycznych),
f. Nazwę firmy, dokładny adres, tel., NIP, REGON, oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
g. Oznaczenie przedmiotu konkursu, którego dotyczy oferta,
h. Oferowaną cenę wyrażoną kwotowo (ze wskazaniem czy jest to kwota brutto czy netto),
i. Dowód wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty,
j. Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu konkursu i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
k. Wadium umieszczone przez oferenta, którego oferta została wybrana będzie zaliczone na poczet ceny nabycia. Od wpłaconego wadium nie będą naliczane odsetki.
l. Jeżeli uczestnik konkursu, mimo wyboru oferty, uchyla się od zawarcia umowy, pobrane wadium przepada na rzecz masy upadłości
m. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, jak również jego odwołanie bez podania przyczyn.
n. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo wycofania przedmiotu z konkursu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.
o. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie jest:
a) Syndykiem,
b) Przedstawicielem upadłego,
c) Małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych pod listą a-b

II. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Syndyka mieszczącym się w Katowicach 40-062, ul. Kilińskiego 16/10. Zapytania dotyczące przedmiotu sprzedaży należy kierować drogą elektroniczną na adres sprzedaz@syndykslask.pl.
III. Oględziny przedmiotu konkursu możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Celem umówienia terminu oględzin należy przesłać zapytanie drogą e-mail na wskazany wyżej adres.

1,00 zł

Jan

Jan

Jan

Podobne ogłoszenia