Sprzedawca z elementami obsługi klienta

1,00 zł

Żuromin/ żuromiński/ mazowieckie

Ogłoszenie dodane: 30.03.2021

Cena:
1,00 zł

Darmowe szkolenie
Zapraszam do udziału w bezpłatnym szkoleniu ON- LINE w temacie:
Sprzedawca z elementami obsługi klienta
LUB
Profesjonalny doradca klienta

Warunki przystąpienia do projektu:
- wiek 18-29
- osoby niepracujące, bierne zawodowo
- miejsce zamieszkania: miasto Pułtusk lub Ciechanów lub powiaty: ciechanowski, pułtuski, mławski, płoński, żuromiński
- GOTOWOŚĆ DO PODJĘCIA PRACY


Informacje: diagnozę sytuacji, zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery, wsparcie pośrednika pracy, udział w szkoleniu zawodowym zmierzającym do uzyskania, podniesienia lub zmiany kwalifikacji (12 dni), stypendium szkoleniowe (ok. 900 zł)

Gwarantujemy pomoc w poszukiwaniu pracy!

Kontakt:
Dominika, tel. 532-411-694
Ewelina, tel.: 664-978-718

1,00 zł

Dominika

Dominika

Dominika