Sporządzanie pism procesowych-ZUS, US, sprawy Rodzinne, Cywilne, Karne

- zł

Kalisz/ wielkopolskie

Ogłoszenie dodane: 06.09.2022

Do negocjacji:
Tak

Oferuję sporządzenie pism procesowych w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych, sądowo-administracyjnych oraz z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i postępowania administracyjnego.

Jeśli nie wiesz jak zabrać się za napisanie takich dokumentów, chętnie pomożemy. Do każdego klienta i sprawy podchodzimy indywidualnie.

Wycena indywidualna, w zależności od usługi, zawiłości sprawy i terminu, w którym pismo ma być wykonane.

Jeśli nie wiesz co dalej zrobić z pismem otrzymanym z sądu, organu administracji, komornika czy innej instytucji... również możesz się zwróć do nas o pomoc a my doradzimy Ci co najlepiej zrobić w danej sytuacji.

Oferujemy pisanie:
- pozwów
- odpowiedzi na pozew
- apelacji
- sprzeciwów od nakazu zapłaty i wyroków zaocznych
- zażaleń
- odwołań od decyzji administracyjnych
- odwołań od decyzji ZUS
- odwołań od decyzji organów podatkowych
- wezwania do zapłaty
- odpowiedzi na wezwania do zapłaty
- pism do komornika
- odstąpień od zawartych umów
- jak również wniosków (także na formularzach stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste)

Marcin

Marcin

Marcin