Spędzanie wspólnego czasu poprzez naukę o muzyce

Warszawa, Białołęka

Ogłoszenie dodane: 14.03.2021

Wesja polska

Tytuł: Spędzanie wspólnego czasu poprzez naukę o muzyce lekcje instrumentu dzielenie się wrażeniami na temat muzyki świata filozofii wiedzy o leczeniu o życiu zdrowiu różnych naukach i dziedzinach życia. Razem można tworzyć trz muzykę i różne pomysły artystyczne i nie tylko.

Treść: Jak w tytule potrzebne osoby z pasją muzyczną artystyczną naukową ogólnie wszyscy chętni wiedzy i świecie i życiu otwarte na drugiego człowieka chcące pokonywać razem trudy życia dyskutować o egzystencji zmieniać siebie ludzi zycie na lepsze tworzyć cos w stylu bloga kanału internetowego profili reklamowych na których to bedziemy zamieszczać promować dzielić ze społecznością nasze odczucia pomysły moze i w przyszłości dzieła artystyczne i nie tylko z tej branży będziemy pokazywać rozne zdolności ludzi nawet ktore sie będą się wydawać absurdalne. Pamiętajmy że żyjemy w czasach kiedy pokazuje się szczerą prawdę rrwlnr życie bo to właśnie jest największa sztuka więc czujesz ze możesz coś napisać wymyśleć podzielić wrażenia odczucia na temat zmieniającego się świata nie wstydź się i napisz nie ma głupich pytań i pomysłów dla kazdego co innego wszystko jest kwestia czasu pracy lub czasem dobrych wiatrów i szczęśliwego losu.

Kontakt: e mail k.a.9@wp.pl messenger "kamil konrad wojtun- niedziela" telefon jeśli ktoś lubi rozmawiać a nie pisać podam w wiadomości mozesz mnie też wyszukać w google wpisując "kamil wojtun" lub na innych serwisach w internecie.

P. S. Piszę we własnym imieniu i podaje swoje prywatne dane ponieważ ja będę opiekunem i menagerem projektów cała społeczność będzie powiązana ze sobą jakby wspólnota nie na zasadzie portali społecznościowych troche innaczej ale kazdy od potrzeb będzie czy w grupie czy w duecie lub jako samodzielny sobie tu działał jako na początek podaje siebie jako pomysłodawce do waszej dyspozycji i czekam na wasz odzew bedziemy działać w realnym życiu w internecie telepatycznie i jak się tylko da. Pozdrawiam trzymajcie się ciepło!!!

World version

Title: Spending time together by learning about music instrument lessons sharing impressions about music world philosophy knowledge about healing about life health various sciences and areas of life. Together you can create three music and various artistic ideas and more.

Content: As in the title, people with a passion for music, artistic, scientific, in general, all those willing to know and the world and life open to other people who want to overcome the hardships of life together, discuss about existence, change people's life for the better, create something like a blog, an internet channel, advertising profiles We will post, promote, share our feelings with the community, ideas, maybe in the future, artistic works and not only from this industry, we will show people's various abilities, even those who will seem absurd. Let's remember that we live in a time when the honest truth is shown rrwlnr life because this is the greatest art so you feel that you can write something, think up share the impressions of the changing world, do not be shy and write there are no stupid questions and ideas for everyone else everything is a matter of working time or sometimes good winds and a happy fortune.

Contact: e-mail k.a.9@wp.pl messenger "kamil konrad wojtun- niedziela" phone if someone likes to talk and not write in the message, you can also search for me on google by typing "kamil wojtun" or on other websites on the internet.

PS I am writing on my own behalf and giving my private data because I will be the guardian and manager of projects, the whole community will be connected with each other as if the community will not be a little different on the basis of social networks, but everyone will be either in a group or in a duet or as an independent one, act here as at the beginning, I put myself at your disposal as the originator and I am waiting for your response. We will act telepathically and as much as possible in real life on the Internet. Regards, stay warm !!!

Kamil

Kamil

Kamil

Podobne ogłoszenia