Projekty zjazdów / organizacji ruchu / przyłączy sanitarnych

600,00 zł

Katowice/ śląskie

Ogłoszenie dodane: 30.12.2021

Cena:
600,00 zł

Szanowni Państwo,

Zapraszam do skorzystania z usług w zakresie prac projektowych obejmujących:
- Projekty zjazdów indywidualnych i publicznych wraz z uzgodnieniami,
- Projekty tymczasowej i docelowej (stałej) organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami,
- Projekty przezbrojeń sieci sanitarnych, przekładek sieci i przyłączy do budynków,
- Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opisy techniczne,
- Optymalizacje i koncepcje projektowe układów komunikacyjnych (dróg wewnętrznych i parkingów)
- Przygotowanie wniosków o zajęcie pasa drogowego

Ponadto oferuję wykonanie:
- Przedmiarów, obmiarów i kosztorysów budowlanych oraz branżowych
- Nadzór budowlany w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej (budynki), drogowej (drogi i chodniki, parkingi, zjazdy) oraz sanitarnej (sieci wodne, kanalizacyjne, gazowe i cieplne).

Zapraszam do kontaktu. Preferuję kontakt mailowy. Możliwość wystawienia faktury VAT. Cały Śląsk

600,00 zł

Marcin

Marcin

Marcin