Pracownik biurowy z elementami rachunkowości

Lublin/ lubelskie

Ogłoszenie dodane: 18.09.2020

Typ umowy:
Inny
Wymiar pracy:
Praktyka / staż
Specjalne wymagania:
Orzeczenie o niepełnosprawności

Fundacja Heros zaprasza do udziału w projekcie pn. „Absolwent w drodze do kariery!”
Współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


W ramach projektu oferujemy:
- szkolenie zawodowe pn. Pracownik biurowy z elementami rachunkowości oraz 3 miesięczny płatny staż

Pracownik biurowy z elementami rachunkowości:
 wiedza o gospodarce,
 organizacja i funkcjonowanie biura,
 technika biurowa,
 podstawy rachunkowości.


Projekt skierowany jest do osób spełniających następujące kryteria:
- posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (warunek konieczny),
- odbywanie ostatniego roku studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich lub posiadanie statusu absolwenta szkoły wyższej (ukończenie studiów wyższych w przeciągu ostatnich 5 lat) (warunek konieczny),
- na dzień przystąpienia do projektu pozostawanie bez zatrudnienia (warunek konieczny).

Anna

Anna

Anna