Pomiary Elektryczne Poznań i Okolice

- zł

Poznań, Grunwald

Ogłoszenie dodane: 25.11.2020

Do negocjacji:
Tak

Firma wykonuje usługi na terenie Poznania i okolice .

Oględzin instalacji elektrycznej
Sprawdzeniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
Pomiarów parametrów wyłączników różnicowoprądowych
Pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych
Kontroli stanu technicznego instalacji odgromowej
Pomiarów rezystancji uziemień
Pomiarów rezystancji przewodów ochronnych
Pomiarów natężenia oświetlenia ogólnego
Pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego
Pomiarów natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy
Pomiarów ochrony przeciwporażeniowej elektronarzędzi
Pomiarów parametrów sieci
Pomiarów elektronarzędzi

Telefon : 601-58-13-98

Elektryk

Elektryk

Elektryk