Obsługa firm transportowych: licencje, zezwolenia

- zł

Rzeszów/ podkarpackie

Ogłoszenie dodane: 19.08.2021

Do negocjacji:
Tak

Zależy nam na kompleksowym podejściu do naszych Klientów, dlatego też uzyskujemy dla naszych Klientów pozwolenia i zezwolenia związane z legalnym pobytem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Oferujemy pomoc w uzyskaniu m.in.:
-Licencja pośrednika pracy
- Wpis do rejestru agencji zatrudnienia
- Licencja na wykonywanie transportu drogowego
- Licencja na przewoźnika międzynarodowego
- Wpis do operatorów pocztowych
- Zezwolenie na zakup nieruchomości przez cudzoziemca
-Wpis do podmiotów podlegających kontroli SANEPID
- Wpis do BDO dla przedsiębiorcy, który sprowadza samochody
- EORI
- Zezwolenie na zatrudnienie obcokrajowca;
- Zezwolenie na pobyt czasowy;
- Zezwolenie na pobyt stały

Exlibra

Exlibra

Exlibra