Działka Budowlana (29653 m2) pod bliźniaki MEDIA (Iwiny)

18 600 000,00 zł

Iwiny/ wrocławski/ dolnośląskie

Ogłoszenie dodane: 27.05.2022

Cena:
18 600 000,00 zł
Rodzaj:
Działki budowlane
Powierzchnia działki:
29 653,00 m2
Na sprzedaż przez:
Agencja

SUPER OKAZJA!!


Działka składa się z działek:
496/1 - 10 000 m2
496/2 - 9 753 m2
464 - 5 000 m2
465 - 4 900 m2
Razem: 29 653 m2


MPZP - 9MN

Dla zabudowy bliźniaczej obowiązują następujące parametry:
a) dla budynków mieszkaniowych jednokondygnacyjnych: - dachy strome o kącie nachylenia połaci dachowych 200 -300 lub łukowe lub płaskie, - maksymalna wysokość budynku – 8m,
b) dla budynków mieszkaniowych dwukondygnacyjnych z drugą kondygnacją w poddaszu: - dachy strome o kącie nachylenia połaci dachowych 350 -500 lub łukowe, - maksymalna wysokość budynku – 10m,
c) dla budynków mieszkaniowych dwukondygnacyjnych z drugą pełną kondygnacją: - dachy strome o kącie nachylenia połaci dachowych 150 -250 lub 350 -450 lub łukowe lub płaskie, - maksymalna wysokość budynku – 12m,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy netto wynosi: 0,40,
e) maksymalna intensywność zabudowy wynosi: 0,65,
f) minimalna intensywność zabudowy wynosi: 0,01, g) minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi: 0,50;

3) dla budynków gospodarczych i garażowych oraz pozostałej zabudowy maksymalna wysokość: - 6m przy kącie nachylenia połaci dachowych 150 - 250 , - 8m przy kącie nachylenia połaci dachowych 350 - 450 ,
4) minimalna powierzchnia działki przypadająca na jeden lokal mieszkalny: 250m2 ,
5) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej:
a) dla zabudowy wolnostojącej: 700 m2 ,
b) dla zabudowy bliźniaczej: 350 m2 ,
c) dla infrastruktury technicznej i zieleni urządzonej: 4m2 . 3. Ustala się następujące zasady scalania i podziału nieruchomości:

1) dla zabudowy wolnostojącej:
a) minimalna szerokość frontu działki wynosi 20 m,
b) minimalna powierzchnia działki wynosi 700 m2 ,

2) dla zabudowy bliźniaczej:
a) minimalna szerokość frontu działki wynosi 12 m,
b) minimalna powierzchnia działki wynosi 350 m2 ,

3) dla infrastruktury technicznej i zieleni urządzonej:
a) minimalna szerokość frontu działki wynosi 1 m,
b) minimalna powierzchnia działki wynosi 4 m2 , 4) wydzielenie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę musi być poprzedzone wydzieleniem niezbędnych dojazdów.

4. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg publicznych oraz wewnętrznych, do których przylegają tereny przeznaczenia podstawowego,

2) należy zapewnić następującą ilość miejsc parkingowych (wliczając miejsca parkingowe w garażach):
a) 2 miejsca na jedno mieszkanie,
b) 1 miejsce na każde rozpoczęte 25 m2 powierzchni użytkowej usług zlokalizowanych na działce przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe,
3) wyposażenie w infrastrukturę techniczną odbywać się będzie na warunkach określonych w §11. 5. Ustala się stawkę procentową w wysokości 10 %.

Media:
Woda, kanalizacja, prąd, telekomunikacja w dordze.
Gaz - ?

Na działce prawdopodobnie może powstać około 30-35 bliźniaków czyli 60-70 połówek.

GORĄCO POLECAM I ZAPRASZAM NA BEZPŁATNĄ PREZENTACJĘ!!!
Cena: 18 600 000
Interesuje Cię zakup tej nieruchomości?
ZADZWOŃ !! 669 018 535
numer oferty 331/3584/OGS
Expresowy Sprzedawca: Robert Witkowski
e-mail: Robert.Witkowski@homeexpert.pl
Licencja pośrednika odpowiedzialnego zawodowo nr 19883

18 600 000,00 zł

Robert Witkowski

Robert Witkowski

Robert Witkowski