Agent celny online NetCel

80,00 zł

Białystok/ podlaskie

Ogłoszenie dodane: 26.11.2021

Cena:
80,00 zł

Realizujemy odprawy celne/zgłaszamy towary online do procedury eksportu w promocyjnej cenie 80 zł. (alternatywa dla odpraw stacjonarnych).
W imporcie w cenie 80 zł-dopuszczamy do obrotu przesyłki pocztowe, których nie zgłosi poczta polska/obsługujemy klientów indywidualnych.

www.acnetcel.com

80,00 zł

NetCel

NetCel

NetCel